Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

När det är dags för nästa kontrollbesiktning och avgastest kan vi på Pajala Bil-El AB utföra allt nödvändigt arbete. Om du önskar kan vi kontrollera fordonet i förväg, för att korrigera eventuella problem.

Få ut det mesta av din bil

Som en del av Bosch Car Service-nätverket, utför vi fordonskontroller och avgaskontrolltester året runt enligt gällande lagar och föreskrifter. Dessa tester är viktiga för att säkerställa fordonets prestanda, säkerhet och miljövänlighet.

Först genomförs avgaskontrolltesterna för att mäta och bedöma bilens utsläppsnivåer och säkerställa att de ligger inom de rättsliga gränserna. Detta är avgörande för att säkerställa att fordonet inte överskrider de tillåtna utsläppsgränserna och därigenom bidrar till en renare miljö.

Därefter genomförs fordonskontrollen av en oberoende expert. Vid denna kontroll granskas fordonets säkerhet och överensstämmelse med lagstadgade krav. Om testresultaten uppfyller kraven godkänns fordonet och du kan vara säker på att det är säkert att köra och i överensstämmelse med gällande lagar och standarder.

Vi på Pajala Bil-El AB tar din bil på allvar. Genom att utföra noggranna fordonskontroller och avgaskontrolltester strävar vi efter att säkerställa att varje fordon som lämnar vår verkstad är i gott skick, säkert och uppfyller miljökraven. Du kan lita på oss för pålitliga tester och professionell service.

Professionell fordonskontroll och test av avgasutsläpp

Förberedelse för inspektion

Kom igenom inspektionen snabbt och enkelt

Bra att veta

Snabbt och enkelt för godkänd besiktning

Bosch Car Service-verkstäderna utför kombinerade fordonskontroller och avgastester i enlighet med gällande lagar. För att undvika onödig miljöpåverkan använder vår personal alltid den senaste testutrustningen från Bosch. När testerna är utförda får du självklart alla test- och mätprotokoll för arbetet som utförts på ditt fordon. Vi har dessutom ett nära samarbete med officiella övervakningsorgan, så som DEKRA och Swedac.

Grundkontroll för ökad säkerhet

De bra nyheterna först: Antalet döda i trafiken minskar. Och nu det negativa: Det finns allvarliga fel på cirka 25 % av alla fordon på vägarna. Grundkontrollen som utförs av Bosch Car Service ger tillförlitlig information om ditt fordon är trafikdugligt eller inte. Detta förhindrar inte bara olyckor, det hjälper dig även att slippa undan böter och dyra reparationer. Man ska dock alltid följa det serviceintervall som anges för fordonet.

Är det dags för fordonskontroll?

Du kan boka din kontroll hos oss idag genom några enkla steg. Vi kommer att ge dig en likvärdig tillverkares service baserat på din fordons ålder och körsträcka.

Alternativt, om du har några frågor eller vill prata med oss ​​först, kan du ringa oss eller skicka ett mejl.

Expertrådgivning

”Visste du att… Besiktning och avgastest ska utföras en gång per år (eller baserat på bilens ålder). Nya bilar har sin första besiktning efter tre år, därefter två år och därefter varje år. För att säkerställa att bilen klarar kontrollen rekommenderar vi att du gör en preliminärkontroll hos en Bosch Car Service-verkstad, då kontrollerar våra tekniker bl.a. att lampor och bromsar fungerar som de ska och kan samtidigt åtgärda eventuella brister.”